Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou
zasedací místnost v TyfloCentru