Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou
Účel Domu služeb pro nevidomé reprezentuje na jeho průčelí unikátní dekorační prvek v podobě plastického nápisu v Braillově písmu.