Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou
Dobrovolník pomáhá klientovi překonat překážku.