Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou
na průčelí unikátní dekorační prvek v podobě plastického nápisu v Braillově písmu.