V pandemii pracujeme, i když nevidíme

 • Registrační číslo: NP 202/21
 • Poskytovatel dotace: Nadační fond Českého rozhlasu (sbírka Světluška, program „Fond Kaufland – organizace v nouzi“)

 • Doba realizace: 7. 5. - 31. 12. 2021
 • Místo realizace: Brno, Chaloupkova 7, Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky
 • Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je překonat krizi chráněné dílny HapAteliér, způsobenou pandemickými opatřeními a udržet 7 pracovních míst pro těžce zrakově postižené v roce 2021 a vytvořit tak prostor pro potřebné zpracování nového strategického záměru na udržitelné směřování dílny pro roky 2022 a následující.
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí, lidé s praktickou slepotou, lidé s těžce slabým zrakem) v produktivním věku
 • Výstupy projektu:
  • 1. udržení zaměstnání pro 7 lidí s těžkým zrakovým postižením v roce 2021 v dílně HapAteliér.
  • 2. strategický plán na udržitelné provozování chráněné dílny HapAteliér pro období roku 2022 a dále.
 • Rozpočet: 100000,- Kč
 • Kontakty:  Mgr. Petr Sýkora, Ph.D. - odborný garant projektu