Chráněná dílna pro nevidomé - HapAteliér

 • Poskytovatel dotace: Nadační fond Českého rozhlasu (program “Světluška - hlavní grantový program”)

 • 2019
  • Doba realizace: 1.2.2019 - 31.12.2019
  • Místo realizace: Brno, Poděbradova 58
  • Hlavní cíl projektu: Základní ideou projektu je provozování chráněných pracovních míst pro lidi s těžkým zrakovým postižením. V roce 2019 chceme dále udržet provoz chráněné dílny a zaměstnání pro 7 zrakově postižených pracovníků a  připravit 1 zrakově postiženého klienta terapeutické dílny na chráněné pracovní místo
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí, lidé s praktickou slepotou, lidé s těžce slabým zrakem) v produktivním věku
  • Rozpočet: 60 000,- Kč
  • Kontakty:  Mgr. Petr Sýkora, Ph.D. - odborný garant projektu
 • 2018
  • Registrační číslo:NP 59/18
  • Doba realizace:1.2.2018 - 31.12.2018
  • Místo realizace:Brno, Poděbradova 58
  • Hlavní cíl projektu:obsazení 1 zrakově postiženého klienta terapeutické dílny na chráněné pracovní místo.
  • Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí, lidé s praktickou slepotou, lidé s těžce slabým zrakem) v produktivním věku
  • Rozpočet: 60 000,- Kč
  • Kontakty:  Mgr. Petr Sýkora, Ph.D. - odborný garant projektu
 • 2017
  • Registrační číslo: NP 86/17
  • Doba realizace: 1.2.2017 - 31.12.2017
  • Místo realizace: Brno, Poděbradova 58
  • Hlavní cíl projektu: udržení provozu chráněné dílny a zaměstnání pro 6 zrakově postižených pracovníků. Příprava 1 zrakově postiženého klienta terapeutické dílny na chráněné pracovní místo.
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí, lidé s praktickou slepotou, lidé s těžce slabým zrakem) v produktivním věku
  • Rozpočet: 82 500 Kč
  • Kontakty:  Mgr. Petr Sýkora, Ph.D. - odborný garant projektu