Nevidím, ale chci se líbit

  • Registrační číslo:  smlouva ev. č. 52020 / 21932
  • Poskytovatel dotace: Nadace Tesco (program “Vy rozhodujete, my pomáháme” - 7.kolo)

  • Spolupracující subjekty: MaryKay ČR

  • Doba realizace: 23. 3. 2020 -  30.10.2020
  • Místo realizace: Brno, Chaloupkova 3 (po přestěhování Chaloupkova 7)
  • Hlavní cíl projektu: Prohloubit u těžce zrakově postižených osob znalosti a dovednosti potřebné k prezentaci sebe sama. I nevidomý člověk se chce líbit a chce mít ze sebe dobrý pocit, což vede k lepšímu začleňování do společnosti a nalezení pracovního uplatnění.
  • Cílová skupina:  zrakově postižení klienti služby Sociální rehabilitace TyfloCentra Brno
  • Klíčové aktivity: budou stanoveny v přípravné fázi
  • Rozpočet: nadační příspěvek ve výši 56 000 Kč
  • Kontakty: Mgr. Martin Vrána - odborný garant projektu