HapAteliér - zvyšování odbornosti a zaměstnání „na zkoušku“

 • Registrační číslo: NP 51/20
 • Poskytovatel dotace: Nadační fond Českého rozhlasu (program “Světluška - hlavní grantový program”)

 • Doba realizace: 1. 1. - 31. 12. 2020
 • Místo realizace: Brno, Poděbradova 58 (po přestěhování Chaloupkova 7)
 • Hlavní cíl projektu: Zvýšit profesní odbornost a posílit postavení na trhu práce stávajících zrakově postižených zaměstnanců chráněné dílny HapAteliér a zvýšit pracovní předpoklady klientů dílny HapAteliér. Umožnit vybraným klientům, kteří o zaměstnání mají zájem, zaměstnání na zkoušku v uměle vytvořeném přechodovém stádiu z pozice klienta sociální služby na plnohodnotného zaměstnance. Posílit tak jejich kompetence a předpoklady pro pracovní uplatnění.
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí, lidé s praktickou slepotou, lidé s těžce slabým zrakem) v produktivním věku
 • Fáze realizace:
  • 1. fáze (1-5/2020): z důvodu zvyšování odbornosti, bude přípraven a realizován interní kurz pokročilého košíkaření pro čtyři vybrané stávající zrakově postižené zaměstnance chráněné dílny a vybrané (dva) nezaměstnané zrakově postižené klienty.
  • 2. fáze: vybraní klienti (dva), kteří absolvují tento pokročilý kurz, budou zapojeni jako pracovníci do chráněné dílny na zkoušku po dobu 10 měsíců (3/2020-12/2020) na pozici košíkář. Bude možné oboustranné vyzkoušení pracovních dovedností a návyků, které by po této fázi mohly znamenat uzavření pracovní smlouvy. Zaměstnání bude realizováno formou Dohody o provedení práce (30 hod. měsíčně).
 • Výstupy projektu: u stávajících zaměstnanců dojde díky absolvování kurzu k rozšíření jejich dovedností a větší uplatnitelnosti na pracovním trhu.
 • Rozpočet: 76000,- Kč
 • Kontakty:  Mgr. Petr Sýkora, Ph.D. - odborný garant projektu