Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

 

Registrační číslo:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005170

  • Cílová skupina:  zrakově postižení klienti, zaměstnanci TyfloCentra Brno, veřejnost
  • Kontakty: Ing. Olga Plachá - projektový manažer, projekty@tyflocentrumbrno.cz
  • Fotogalerie

Pohled na nový dům z ulice Chaloupkova

Pamětní deska a její umístění

 

Detail fasády s braillským nápisem

Interiér

Terasa se zelenou střechou

Pohled na dům z terasy

více informací