Klíč k bezpečnému prostředi

 • Registrační číslo: NP 95/21
 • Poskytovatel dotace: Nadační fond Českého rozhlasu (sbírka Světluška, program „Fond Kaufland – organizace v nouzi“)

 • Doba realizace: 18. 3. - 31. 12. 2021
 • Místo realizace: Brno, Chaloupkova 7, Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky
 • Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zabezpečit 20 zaměstnanců sociálních služeb respirátory a slinovými testy pro pandemické období roku 2021 k zamezení šíření COVID-19.
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci přímo pomáhající osobá s těžkým zrakovým postižením (nevidomí, lidé s praktickou slepotou, lidé s těžce slabým zrakem) v produktivním věku.
 • Výstupy projektu:
  • 1. zajištění dostatečného počtu respirátoů.
  • 2. zajištění dostatečného počtu antigeních samotestů.
 • Rozpočet: 75000,- Kč
 • Kontakty:  RNDr. Hana Bubeníčková - odborný garant projektu