osobní auto pro sociální služby

Registrační číslo:  CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017015

  • Cílová skupina:  zrakově postižení klienti, zaměstnanci
  • Kontakty: Mgr. Petr Sýkora - sykora@tyflocentrumbrno.cz

Harmonogram:

  • 11/2021 - podání žádosti
  • 04/2022 - přijetí žádosti k realizace
  • od 05/2022 - příprava a realizace výběrového řízení na dodávku osobního automobilu podle požadavků výzvy
  • 09/2023 - dodání osobního automobilu
  • 10/2023 - vyúčtování a ukončení projektu

Projekt řeší absenci vlastního vozidla, které by žadateli umožnilo zabezpečit, zkvalitnit a efektivně poskytovat registrované sociální služby svým klientům.
Aktuálně žadatel není schopen zajistit flexibilní přepravu sociálních pracovníků a klientů v rámci poskytování registrovaných sociálních služeb a to ve formě terénní a ambulantní. Absence vlastního vozidla žadatele velmi omezuje vykonávat sociální služby také pro cílovou skupinu, která vykazuje zhoršenou schopnost pohybu. Ta je velmi limitována a ohrožena ve snaze se aktivizovat. Zaměstnanci a klienti žadatele tak využívají při cestách do sídla žadatele a na místa k výkonu sociálních služeb převážně veřejnou dopravu, čímž jsou vystaveni zvýšeným zdravotním rizikům např. během virových epidemií a pandemií. Klienti se zhoršenou schopností pohybu využívají pro dopravu soukromé přepravní služby, jejich náklady jsou však finančně náročné. Tyto způsoby přepravy osob jsou tak často omezující a neefektivní. Žadatel rovněž postrádá způsob snadného převozu kompenzačních pomůcek a dalšího dotčeného materiálu pro výkon poskytovaných služeb. Tyto překážky představují riziko při kontinuálním zabezpečení sociálních služeb.

Dne 6. září 2023 jsme auto převzali do užívání.