Náhradní plnění

Naše obecně prospěšná společnost trvale zaměstnává přes 50 % zdravotně postižených pracovníků a může svým odběratelům poskytovat náhradní plnění.

Co znamená pojem "náhradní plnění"?

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 osob, jsou povinni zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatel nedokáže povinná 4 % zdravotně postižených osob zaměstnat, může si tuto povinnost splnit odvodem samostatné daně do státního rozpočtu nebo tzv. náhradním plněním, tedy odběrem výrobků a služeb od firem zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením.

Odběrem výrobků a služeb od naší společnosti můžete splnit svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a vyhnout se odvodu do státního rozpočtu.

Náhradní plnění definuje § 81 zákona č. 435/2004 Sb

V rámci náhradního plnění nabízíme následující služby

 • audit (testování) přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací (dle zák. č. 99/2019 Sb.);
  • nákup výrobků v naší Dílně HapAteliér;
  • specializované technické práce v oblasti výpočetní techniky pro uživatele s těžkým zrakovým postižením
   • instalace speciálního software pro zrakově postižené uživatele,
   • odladění počítačů pro potřeby uživatelů s těžkým zrakovým postižením,
   • instruktáž a zprovoznění počítačů zrakově postižených zákazníků,
   • tisky ve slepeckém písmu, jiná speciální hmatová zobrazení;
  • specializované práce v oblasti začleňování osob se zrakovým postižením do společnosti (zaměstnávání, bezbariérovost prostředí, specializované zážitokové exkurze a semináře podle potřeb objednatele).

  V případě zájmu o některou z těchto služeb nás kontaktujte na vedeni@tyflocentrumbrno.cz.