Průvodcovské a předčitatelské služby

§42 průvodcovské a předčitatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., č. registrace 7053308

“Průvodcovské a předčitatelské služby pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem při obstarávání jejich osobních záležitostí, které nejsou schopni v důsledku zrakového postižení sami bez pomoci zvládnout.”

Služba je financována z roupočtu města Brno.

Pomůžeme

 • s doprovodem na nákup
 • s doprovodem k lékaři
 • s doprovodem na úřad, do banky, na poštu
 • s doprovodem na kulturní a volnočasové aktivity
 • s doprovodem na MHD, vlak či jinde
 • s přečtením etiket a návodů u zboží
 • s přečtením pošty, dokumentů, studijních materiálů, knih
 • se zrakovou kontrolou domácnosti (zraková asistence při třídění nákupu, oblečení, prádla na praní, recyklovatelného odpadu, atd.)

Služba je poskytována za úhradu.
Ceník a pravidla poskytování naleznete v přiložených dokumentech na této stránce.

Službu poskytujeme osobám

 • ve věku 16 let a více se zrakovým postižením
 • ve věku 16 let a více s těžkým zrakovým postižením v kombinaci s dalším hendikepem (závažnost kombinovaného postižení a vhodnost poskytování služby bude řešena při osobním jednání s vedoucím služby.)

Službu neposkytujeme osobám

 • ve věku méně než 16 let
 • bez zrakového postižení
 • s dalším postižením či poruchou chování, které znemožňuje domluvu a poskytování služby (např. těžké mentální postižení, těžké duševní onemocnění);
 • vykazující závažné známky agresivního chování vůči sobě nebo okolí (např. v případě autismu nebo jiných postižení nebo onemocnění);
 • s těžkým pohybovým omezením (např. během pohybu potřebují oporu jiné osoby či významnou fyzickou pomoc jedné nebo více osob);
 • s hluchoslepotou, které si nezajistily tlumočníka
 • komunikujícím jiným než českým, popř. slovenským jazykem, které si nezajistily tlumočníka

Další informace o službě:

Roční kapacita služby je 60 osob.
Službu poskytujeme na území města Brna.

Provozní doba služby

  terénní služby  ambulantní služby 
pondělí - čtvrtek 7:00 - 18:00 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
pátek 7:00 - 18:00 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Pokud potřebujete s něčím pomoci mimo uvedené časy, kontaktujte příslušné pracoviště, viz níže.

Další služby - fakultativní služby

Klientům využívajícím Asistenční služby v mimořádných případech také zajišťujeme:

 • Vybrané záležitosti klienta bez jeho účasti
  • vyzvednutí receptu u lékaře / vyzvednutí léků v lékárně
  • vyzvednutí / odnesení zvukových knih v knihovně / do knihovny
  • vyzvednutí / odnesení dokumentů, tiskovin, formulářů
  • vyzvednutí / odnesení drobných věcí z opravy / na opravu
  • vyzvednutí / odnesení poštovních zásilek (balíků do 1 kg)

Fakultativní služby jsou hrazené a  jsou poskytovány pouze mimořádně, a to především v případě zdravotní indispozice klienta. Fakultativní služby jsou poskytovány pouze v měsíci, kdy proběhla také asistenční služba. Výši úhrady i pravidla poskytování najdete v přiložených dokumentech na této stránce.

Kontakty

Brno - Chaloupkova 3131/7, Brno - Královo Pole

e-mail: pps@centrumpronevidome.cz
tel.: 515 919 670

Mgr. Eva Hlaváčková, DiS. vedoucí sociální pracovnice služby
tel.: 774 715 088

Mgr. Nina Novaková, sociální pracovnice
tel.: 601 303 370

Mgr. Jana Gajdošová, sociální pracovnice
tel.: 774 715 094

Martina Čapková, pracovnice v sociálních službách
tel.: 601 303 371