Sociální poradenství (§ 37 Zák. 108/2006 Sb.)

Číslo registrace (identifikátor): 58 562 20

Sociální poradenství v Brně

Sociálně právní poradny v Jihomoravském kraji

Forma poskytování služby

 • ambulantní,
 • terénní (v rámci návštěv u klientů a poskytování asistenčních služeb)

Práce s klientem

 • individuální

Cílová skupina klientů

 • osoby se zrakovým postižením (průkaz ZTP nebo ZTP/P z důvodu zrakové vady /na průkazce je znak pro nevidomé/, případně lékařská zpráva dokumentující těžké zrakové postižení), týká se také ◦osob s kombinovaným postižením, z nichž jedno je těžké zrakové,
  • zrakově postižených dětí (odborně technická poradna),
  • seniorů, kteří trpí těžkou zrakovou vadou.

Cíle služby

 1. informovat lidi s těžkým postižením zraku o možnosti využít při řešení nebo zvládání nepříznivé sociální situace poradenských služeb společnosti,
 2. poskytovat klientům komplexní informace přispívající k zvládání nebo k řešení jeho nepříznivé sociální situace (typicky z oblasti sociálních dávek a služeb, kompenzačních pomůcek, architektonických bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění, vyrovnávání se s handicapem apod.),
 3. napomáhat klientům nacházet optimální možnosti zvládání nebo řešení jejich nepříznivé sociální situace a napomáhat jim tyto možnosti realizovat.

Zásady služby

 • Bezplatnost (s výjimkou půjčovny pomůcek).
 • Individuální přístup.
 • Respektování vlastní vůle klientů.
 • Profesionalita a odbornost.
 • Nezávislost a nestrannost.
 • Podpora osobní iniciativy a aktivního zájmu klientů.
 • Mlčenlivost.

Popis služby

Sociální poradenství v Brně zahrnuje

Sociální poradenství v Jihomoravském kraji zahrnuje sociálně právní poradenství ve 4 městech Jihomoravského kraje, viz. níže kontakty.

Sociální poradenství je tu od toho, aby dokázalo klientům napomoci orientovat se ve změněné situaci. Proto mezi základní prvky poradenství patří

 • poskytnutí informace
 • rozhovor s klientem, prostřednictvím kterého se dozvíme, jaký problém řeší, upřesňujeme představu klienta o řešení, informujeme o možných reálných způsobech řešení, včetně časové náročnosti
 • poskytnutá rada musí co nejlépe řešit problém v závislosti na zákonných úpravách a podmínkách
 • součástí bývá i pomoc s vyřízením projednávaných záležitost

Sociální poradenství v Brně

A. Sociálně právní poradna

Informace pro klienty sociálního poradenství (pdf; 112 kB)

Odborné poradenství: sociálně a pracovně právní poradenství včetně půjčovny některých jednoduchých pomůcek

Tel.: 515 919 672, 774 715 097, e-mail: poradna@centrumpronevidome.cz
Adresa: Chaloupkova 3, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Personální zajištění

Pracovní doba

V případě potřeby nám zavolejte a objednejte se u nás,
pro neobjednané klienty: čtvrtek 13:00 - 17:00 (v době letních prázdnin: čtvrtek 13:00 - 16:00).

V době hlavních školních prázdnin je poskytování služby značně omezeno z důvodů rekondičních a letních pobytů a z důvodu čerpání dovolených zaměstnanců. Požadavek na poskytnutí služby v tomto období je nutné s dostatečným předstihem konzultovat.

Pracovní doba v terénu (jen pro objednané klienty):

Terénní sociální poradenství je poskytováno v souvislosti s asistenční službou, s pomocí při vyřizování příspěvku na pomůcku či dávku na odboru sociálních věcí, nebo v případě, kdy se klient ze závažných zdravotních důvodů se nemůže dostat či dopravit do poradny.

B. Konzultace pro odstraňování bariér

 • odborně poradenství a konzultace:
  • specializované poradenství v oblasti samostatné chůze a prostorové orientace s využitím technických prostředků
  • specializované poradenství v oblasti využívání kompenzačních pomůcek

Slouží nejen těžce zrakově postiženým při odstraňování bariér, ale také institucím, které zpřístupňují své objekty a služby nevidomým a slabozrakým občanům.

Služba zahrnuje:

 • individuální poradenství (využívání pomůcek zmírňující bariéry, které způsobuje zrakové postižení)
 • poradenství pro instituce v oblasti zpřístupnění veřejných objektů pro snadný pohyb a orientaci osob se sníženou orientací
 • informační servis
  • oznámení o plánovaných záborech veřejných komunikací v Brně
  • informace dopravního podniku města Brna o změnách v dopravě
  • novinky, pozvánky, další informace

Konzultant a poradce: Josef Konečný (pracovní dny 6:30 - 14:30)
T: 517 814 112, M: 774 715 110,
E: bariery@tyflocentrumbrno.cz

Více o problematice odstraňování bariér

C. Poradna psychologa

Odborné poradenství: psychologické poradenství

Pouze na objednání na tel.: 515 919 774, e-mail: psycholog@tyflocentrumbrno.cz

Adresa: Chaloupkova 3, Královo Pole, 612 00 Brno 12

V případě velmi závažných důvodů přicestuje psycholog za klientem.

Sociálně právní poradny v Jihomoravském kraji

Břeclav

Tel.: 774 715 106, e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz
Adresa: 17. listopadu 2995/1a, Břeclav, 690 02 Břeclav
Sociálně právní poradkyně: Bc. Kateřina Horňáková

Pracovní doba

V případě potřeby nám zavolejte a objednejte se u nás,
pro neobjednané klienty: středa 13:00 - 17:00 (v době letních prázdnin: středa 13:00 - 16:00).

Moravský Krumlov

Tel.: 774 715 109, e-mail: m.krumlov@centrumpronevidome.cz
Adresa: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov
Sociálně právní poradkyně: Eva Pexová

Pracovní doba

V případě potřeby nám zavolejte a objednejte se u nás,
pro neobjednané klienty: pondělí 13:00 - 17:00 (v době letních prázdnin: pondělí 13:00 - 16:00).

Znojmo

Tel.: 774 715 107, znojmo@centrumpronevidome.cz
Adresa: Dukelských bojovníků 3460/150, Znojmo, 671 81 Znojmo 5
Sociálně právní poradkyně: Eva Pexová, Bc. Lenka Šlahorová

Pracovní doba

V případě potřeby nám zavolejte a objednejte se u nás,
pro neobjednané klienty: středa 13:00 - 17:00 (v době letních prázdnin: středa 13:00 - 16:00).

Terénní sociální poradenství je poskytováno v souvislosti s asistenční službou, s pomocí při vyřizování příspěvku na pomůcku či dávku na odboru sociálních věcí, nebo v případě, kdy se klient ze závažných zdravotních důvodů se nemůže dostat či dopravit do poradny.

Poznámka: sociální poradenství také nabízí poradny v Kyjově a Blansku, které provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých na adresách:

SONS – oblastní odbočka Kyjov, Komenského 617, 697 01, e-mail: nevidokyjov@braillnet.cz
SONS – oblastní odbočka Blansko, Sadová 2, 678 01 Blansko, e-mail: sons.blansko@tiscali.cz