Konference Od kolébky po aktivní stáří

pod záštitou MUDr. Zdeňky Kafkové

U příležitosti jubilejního 30. ročníku Tmavomodrého festivalu TyfloCentrum Brno, o. p. s. připravilo konferenci „Od kolébky po aktivní stáří“, která se uskuteční v rámci projektu Rozvoj péče o osoby se zrakovým postižením v JMK (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007543).

Kde a kdy se konference konala?

17. 5. 2019, od 9:00 v Digitáriu Hvězdárny a planetária Brno

Program konference „Od kolébky po aktivní stáří“