Opustil nás PhDr. Milan Pešák, zakládající člen novodobé první organizace sdružující zrakově postižené

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 22. března 2023 zemřel PhDr. Milan Pešák, člen správní rady naší organizace (funkci zastával od roku 2006). Svůj život zasvětil práci pro nevidomé.

Životní pouť Milana Pešáka

Narodil se 22. dubna 1963 v Přerově s praktickou slepotou. Mládí a školní léta prožil v Bratislavě, kde jeho otec plnil pracovní povinnosti jako vědecký pracovník. V roce 1982 odmaturoval na gymnáziu pro zrakově postiženou mládež v Praze. Mezi lety 1986–1990 studoval dálkově Fakultu řízení Vysoké školy ekonomické v Praze, ale kvůli pracovním povinnostem ji nedokončil. V letech 1982–1990 pracoval jako programátor ve Výrobním podniku META Praha. V letech 2000–2006 vystudoval speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2008 složil rigorózní zkoušku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Milan Pešák usazený v křesle

Milan Pešák po listopadových událostech roku 1989 byl zakládajícím členem novodobé první organizace sdružující zrakově postižené, která se jmenovala Česká unie nevidomých a slabozrakých. Od roku 1992 zastával pozici výkonného ředitele a od roku 1994 stál v jejím čele jako prezident. Cílem České unie nevidomých a slabozrakých bylo založit a provozovat fungující služby pro osoby se zrakovým postižením.

V rámci České unie nevidomých a slabozrakých vzniká projekt Tyfloservis (zajišťující terénní rehabilitaci čerstvě osleplých lidí), Středisko rané péče (služby pro děti ve věku od narození do předškolní výchovy) a Středisko výcviku vodicích psů, přímo pod vedením Milana Pešáka vzniká Středisko pro odstraňování architektonických bariér, Oddělení digitalizace a knihovna digitálních dokumentů Braillnet, Oddělení tyflotechnických pomůcek, Prodejna tyflopomůcek, Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina.

V roce 1996 jako prezident této organizace společně s Vlastimilem Císařem (Společnost nevidomých a slabozrakých, která vznikla v roce 1990 jako jedna z nástupnických organizací Svazu invalidů) slučoval do té doby rozdělené hnutí a stal se prvním prezidentem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (1996 - 2006). V období let 1997 – 1999 se všechny služby rozvíjejí a dostávají se do mnoha regionů celé ČR.

V roce 2000 ustál jako prezident SONS velkou krizi ve financování projektů pro nevidomé, kdy se mladá jednocená organizace nevidomých stala trnem v oku tehdejším ministerským úředníkům (MPSV) a všechny projekty byly zamítnuty k financování nebo byly s minimální dotací zařazeny do tzv. útlumu. V daném roce právě Milan připravil převod Tyfloservisu a Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina na obecně prospěšné společnosti a prosadil vznik krajských TyfloCenter (obecně prospěšné společnosti), která se stala krajskými poskytovateli sociálních služeb pro zrakově postižené (www.tyflocentrumbrno.cz).

V roce 2001 byla Milanovi Pešákovi udělena výroční cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených za mimořádné zásluhy o rozvoj svépomocných aktivit zrakově postižených občanů v ČR.

V letech 2006 - 2010 byl Milan Pešák radním Hl. města Praha za zdravotnictví.

Poté (2010 – 2016) usedl do senátorských lavic.

Milan Pešák byl také zakládajícím členem Národní rady osob se zdravotním postižením. V období 1994–2003 zasedal ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Po odchodu z politiky se věnoval poskytování poradenských služeb.

Příloha Velikost
tisková zpráva713.64 KB 713.64 KB