Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří

Tato akce se snažila přiblížit veřejnosti, jak v běžném životě fungují lidé se zrakovým handicapem. Návštěvníci si mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí bez zrakového vjemu, vychutnali si kávu ve tmě, seznámili se se zrakovými vadami. Mohli si také prohlédnout kompenzačními pomůckami, které pomáhají zrakově postiženým při práci s počítačem nebo při zvládání každodenních činností v domácnosti. Veřejnost se také dozvěděla z přednášky, jak správně komunikovat s nevidomým. V neposlední řadě mohli návštěvníci také zhlédnout záznam divadelní hry s názvem Poslední melodie, kterou ztvárnil studentský divadelní soubor Dramatická jelita. Tato inscenace vzdává hold básníku Josefovi Chaloupkovi, který po své smrti odkázal svůj rodný dům nevidomým osobám.

Shrnutí

  • Více než 10 zážitkových aktivit
  • Zúčastnilo se kolem 50 návštěvníků
  • Mnoho kladných ohlasů 

Poděkování

Děkujeme veřejnosti za účast a za projevený zájem o tuto akci. Zároveň  děkujeme všem  našim zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě a hladký průběh celé akce. K našemu Dni otevřených dveří se připojili i brněnské odbočky SONS a sportovní sdružení Tandem Brno, kteří byli součástí zážitkového programu se zvukovou střelbou.  Na závěr děkuji i všem dobrovolníkům, kteří nám přišli vypomáhat i díky vám, celá takto akce mohla proběhnout ke spokojenosti všech zúčastněných.

pohled do výlohy prodejny HapAteliér

ukázka chůze s bílou holí

jeden z hostů si chystá svačinku poslepu