Básně Josefa Chaloupky byly opět probuzeny k životu

Při příležitosti uplynutých 125 let od narození básníka a královopolského rodáka Josefa Chaloupky jsme si připomněli jeho tvorbu prostřednictvím recitací básní z jeho děl.

Úvodní chvíle vzpomínkové akce byla navozena symbolickou tmou, do které vnesla klavírní melodie z repertoáru Jaroslava Ježka, Šárka Morávková, nevidomá pracovnice TyfloCentra Brno.

Následovala úvodní slova pozvaných hostů, mezi něž patřila starostka městské části Královo Pole, paní Ing. Andrea Pazderová. Ta zdůraznila fakt, že i když Josef Chaloupka nepatřil mezi hlavní umělecké persony své doby, tak jeho rozhodnutí, přenechat svůj dům nevidomým, byl výrazný a chvályhodný počin, jenž je hodno si neustále připomínat. Atmosféru meziválečného období v městské části Králova Pole, se kterou byl umělcův život úzce spjatý, přiblížil přítomným hostům historik, pan Mgr. Milan Řepa, Ph.D., vedoucí pobočky Brno, Historického ústavu AV ČR. Ředitelka brněnského TyfloCentra. RNDr. Hana Bubeníčková závěrem krátce pohovořila o zásadní proměně stávajícího místa, kdy v roce 120. výročí narození Josefa Chaloupky (2018) byl původní objekt pro havarijní stav zbořen a v témže místě vyrostl v následujících letech (2019 – 2020) moderní Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.

Poté se svého slova ujali už samotní vystupující. Zazněly básně, jako Hledající, Zátiší (sbírka Tvůj bližní) v podání Jitky Kachlíkové; Lenka Řehánková si pro své vystoupení vybrala písně Moře v šeru, Večer, Robinson, Chvála bolesti (sbírka Poslední melodie), které recitovala zpaměti; báseň Déšť v horách ze sbírky Tvůj bližní přednesla Petra Oplatková; další z vystupujících byla Jana Novotná s básní Výzva chudého (sbírka Vzplanutí) a Marie Hauserová s básní Skřivánek ze sbírky Vzplanutí a Tichý večer ze sbírky Poslední melodie. Závěrečnou báseň Louka ze sbírky Tvůj bližní přednesla s využitím Braillova písma, již zmíněná Šárka Morávková, která celé poetické odpoledne obohacovala příjemnými klavírními melodiemi Jaroslava Ježka.

Přítomní hosté byli po skončení recitací zvědaví i na promítání divadelního záznamu Poslední melodie ze zapomenutého domu. Jedná se o autorský projekt studentského divadelního souboru Dramatická jelita (působící při Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně), který je inspirovaný konkrétním místem, jeho prostředím i příběhem s ním spjatým, s domem, ve kterém žil a tvořil brněnský básník meziválečného období Josef Chaloupka. Jedná se o divadlo v netradičním prostoru (tzv. site specific ).

Po skončení divadelního záznamu ještě nějakou chvíli doznívala sváteční atmosféra. Jsme moc rádi, že jsme mohli tímto symbolickým počinem vzdát hold člověku, jehož rozhodnutí vedlo k nalezení místa pro nevidomé, převyšující všední vnímání světa kolem nás.

Josef Chaloupka, (* 4. června 1898 - † 24. ledna 1930)

Datum a místo konání akce: 7. června od 14:00 hodin v novém Domě služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky, který nechala postavit z finančních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu, Jihomoravského kraje, města Brna a mnoha dárců obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno.

Šárka Morávková čte báseň v Braillu   Marie Hauserová přednáší báseň

přednášející a foto do publika   Brožurka programu a přes ní žlutá růže

Příloha Velikost
tisková zpráva JCH847.43 KB 847.43 KB