Rekvalifikace

Akreditace MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb., pdf; 387 kB) udělena do 8. února 2016, číslo akreditace MSMT-44067/2015-1/927.

Účel kurzu

Kurz je vhodný pro pracovní činnost těžce zrakově postiženého uchazeče o práci především kancelářského typu, kdy pracovník potřebuje číst a zpracovávat běžné kancelářské dokumenty jako jsou formátované textové dokumenty a tabuky. Uchazeč bude schopen tyto činnosti zastávat s pomocí speciálně upraveného počítače pro těžce zrakově postiženou osobu.

Pro koho je kurz určen?

Rekvalifikační kurz je určen klientům, kteří mají těžké zrakové postižení a potřebují pro své současné nebo budoucí pracovní uplatnění dovednosti související s obsluhou osobního počítače, a to především s ohledem na kancelářskou práci.

Vstupní předpoklady uchazeče

  • ukončené základní vzdělání,
  • dovršení věku 18 let,
  • zvládnutí práce s odečítačem obrazovky nebo ekvivalentním speciálním programovým vybavením.

Vhodné je, aby uchazeč o absolvování kurzu měl přístup k osobnímu počítači se speciálním programovým vybavením, vybraným s ohledem na jeho zrakové postižení, který bude moci následně využívat v souvislosti s pracovním uplatněním.

Rámcová osnova kurzu

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Kancelářský balík MS Office
  • MS Word
  • MS Excel

Organizace kurzu

Výuka probíhá dvakrát týdně (dva vyučovací dny), vždy v rozsahu tří vyučovacích jednotek (tj. šest hodin týdně), tedy minimální délka kurzu je 13 týdnů.

Časové rozvržení vyučovacího dne

výuka přestávka
9.00 - 9.45 9.45 - 10.00
10.00 - 10.45 10.45 - 11.00
11.00 - 11.45 -

Závěrečná zkouška

Kurz je zakončen zkouškou, která je zaměřena na:

  • práce s dokumenty v MS Wordu
  • práce s dokumenty v MS Excelu

Profil absolventa

Absolvent kurzu je schopen samostatně zpracovat textový dokument v publikovatelné podobě, dokáže využít a dodržovat základní typografické zvyklosti. Umí opatřit text obrázky a tabulkami. V Excelu je schopen pracovat s běžnými tabulkami, je schopen takové tabulky vytvářet a opatřovat základními výpočty a formátováním. Dokumenty mají publikovatelnou podobu se všemi běžnými grafickými úpravami.

Kurz má délku 80 vyučovacích hodin, 2 hodiny pak trvá závěrečná zkouška.

Cena rekvalifikačního kurzu je 55 000 Kč. O úhradu nákladů rekvalifikace mohou uchazeči o absolvování kurzu požádat Úřad práce.

V případě zájmu o rekvalifikační kurz nás kontaktujte na e-mailu info@tyflocentrumbrno.cz.

Dokumenty ke stažení