Bez bariér

Až 80 % vjemů, které vyhodnocuje náš mozek, přijímá člověk zrakem. Proto slepota nebo jiné vážné poškození zraku s důsledkem výrazného poklesu schopnosti vidění je považováno za jedno z nejhorších postižení vůbec.

Jaké bariéry staví do cesty životem těžké zrakové postižení?

Bariéry, které vznikají důsledkem slepoty nebo jiného vážného poškození zraku, lze rozdělit do dvou hlavních skupin:

  • informační
  • architektonické

Informační bariéry

Neschopnost nebo omezená schopnost si něco vlastním zrakem přečíst, podívat se, rozlišit se projevuje především v oblasti příjmu vizuálních informací. Ke zmírnění následků nebo odstranění bariér slouží především kompenzační pomůcky a také nabízené sociální služby.

Užitečné informace

Architektonické a jiné bariéry

Jen kompenzační pomůcka a sociální služby však nestačí. Existuje celá řada možností, jak usnadnit nevidomým pohyb po ulicích našich měst, při jízdách v hromadných dopravních prostředcích, či při pohybu na úřadech a jiných veřejných budovách. Proto u nás vznikla poradna pro odstraňování bariér. Slouží nejen nevidomým a těžce slabozrakým lidem, ale také odborníkům a institucím z nejrůznějších odvětví, kterých se technické úpravy pomáhající těžce zrakově postiženým dotýkají a např. zpřístupňují své objekty a služby nevidomým a slabozrakým občanům.

Základní zásady záboru komunikace vycházející z Vyhlášky č. 398 / 2009

  • Reklamní poutače typu a musí být umístěny tak, aby zachovávaly průchozí profil podél zdí o šířce 150 cm.
  • Zavěšené poutače a reklamy musí mít spodní hranu ve výši nejméně 220 cm od země, nebo musejí mít na zemi zarážku pro bílou hůl v půdorysu celého poutače.
  • Vystavené zboží nesmí zasahovat do pochozí plochy chodníku více než 30 cm, případně musí být zabezpečeny výše popsaným způsobem.
  • Restaurační předzahrádky musejí být zabezpečeny ohrazením, zarážkou pro bílou hůl v půdorysu celé předzahrádky, nebo musejí zachovávat volný průchozí profil na chodníku o šířce 150 cm.
  • Výkopy a pracovní prostory stavby musejí být zabezpečeny ohrazením s pevnou zarážkou pro bílou hůl ve výši max 30 cm od země.
  • Stavební lešení musí být zabezpečeno zarážkou pro pevnou hůl v půdorysu přečnívajících trubek lešení.

Užitečné informace

Kontakt

Josef Konečný
telefon: 517 814 112 (prac. dny od 6:30 do 14:30), 774 715 110
e-mail: bariery@centrumpronevidome.cz