PF 2023 - Poděkování TyfloCentra Brno

Vážení a milí,

děkujeme za přízeň a za to, že společně s námi podáváte pomocnou ruku na cestě tmou nebo ji přijímáte. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce ať se Vám dostane potřebného zdraví, radosti a pracovní pohody.

V roce 2023 si připomínáme 10 let od vzniku Chráněné dílny HapAteliér, která zaměstnává zrakově postižené v profesích keramik, košíkář, kartonážník. Vedle Terapeutické dílny určené našim klientům tak Chráněná dílna naplňujeme odkaz Josefa Chaloupky, který dům na Chaloupkově 7 odkázal nevidomým, aby zde nacházeli pomoc a práci. Proto jsme PF věnovali právě tomuto výročí.

Těšíme se na pokračující spolupráci.

pracovníci obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s.

 

Popis pro nevidomé (zleva):

Ovečka Berta mající hnědou vlnu s bílým pruhem na čumáku, vedle stojí Anděl (svícen) v popředí je další z oveček, tentokráte celá v bílém provedení. Uprostřed stojí Panna Marie držící v náručí Jezulátko, před ní drží stráž další Berta (ovečka). Vedle stojí další anděl, jenž má před sebou a vedle sebe ovečku s bílou vlnou a hnědém zbarvení. Všechny postavy jsou výrobky z dílny HapAteliér, konkrétně se jedná o keramický betlém, keramický svícen a již zmíněné ovečky ve trojím zpracování. Pozadí je na jednom z obrázku bílé s modrými hvězdami, druhá varianta je s černým pozadím a s bílými hvězdami.

V pravém rohu je nápis PF 2023, v dolním-levém potom logo HapAteliéru, vedle na řádku je nápis „Ruce jsou naše oči i pracovní nástroj (Chráněná dílna 2013 – 2023).